Υπογράφηκε η σύμβαση για το γήπεδο του Κάμπου

Σύμβαση για την ανακατασκευή του γηπέδου στον Κάμπο, με δαπάνη 316.290,67 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του δημάρχου Γιάννη Μαραμπέα και του Βασίλειου Παρλάντζα, εκπροσώπου της εταιρείας “Α. Ηλιόπουλος - Β. Παρλάντζας Ο.Ε.”, η οποία αναδείχθηκε μειοδότρια στον σχετικό διαγωνισμό που διενήργησε ο δήμος, προσφέροντας έκπτωση 25,525% επί του αρχικού προϋπολογισμού ύψους 446.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η ολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου έχει καθοριστεί σε 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της.

488 views
Top