Αγώνες (και) με έναν διαιτητή φέτος στα τοπικά!

Η διαιτητική λειψανδρία στην ΕΠΣ Μεσσηνίας είναι πιθανό να οδηγήσει στην συνολική υποβάθμιση των πρωταθλημάτων, τουλάχιστον των χαμηλότερων κατηγοριών. Κι αυτό γιατί οι διαιτητές δεν επαρκούν να καλύψουν ένα “γεμάτο” Σαββατοκύριακο, οπότε δεν είναι απίθανο να δούμε φέτος αγώνες να καλύπτονται με έναν μόνο ρέφερι.

Μάλιστα, η ΕΠΣ Μεσσηνίας φρόντισε να συμπεριλάβει στην γενική προκήρυξη των πρωταθλημάτων σχετική διάταξη.

Πιο συγκεκριμένα, στο εδάφιο που αφορά την διαιτησία αναφέρονται:

Στη διαιτησία εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο (άρθρο 12 του ΚΑΠ).

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή ή και οι δύο βοηθοί διαιτητή, οι αντίπαλες ομάδες είναι υποχρεωμένες να υποδείξουν πρόσωπο κοινής αποδοχής ως αντικαταστάτη του απουσιάζοντος. Αν δεν συμφωνήσουν στην επιλογή προσώπου κάθε ομάδα υποχρεούται να υποδείξει από ένα πρόσωπο για κλήρωση προς συμπλήρωση του διαιτητικού τρίο.

Εάν υπάρξει πρόβλημα αριθμού διαθέσιμων διαιτητών για οποιονδήποτε λόγο μπορεί η επιτροπή Διαιτησίας να ορίσει σε κάποιους αγώνες μόνο ένα Διαιτητή ή ένα διαιτητή και ένα βοηθό για την διεξαγωγή του αγώνα μετά από σύμφωνη γνώμη και της Επιτροπής Πρωταθλήματος”.

 

 

793 views
Top