Δίμηνη παράταση στην παράδοση του γηπέδου Λεΐκων

Παράταση δυο μηνών στην παράδοση του γηπέδου των Λεΐκων έλαβε από τον Δήμο Καλαμάτας η ανάδοχος εταιρία που έχει αναλάβει την κατασκευή του.

Με βάση την σύμβαση το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί την 1η Δεκέμβρη 2018, 240 μέρες δηλαδή μετά την υπογραφή της, που έγινε στις 5 Απριλίου 2018, αλλά η ανάδοχος εταιρεία με αίτημά της ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 120 ημερολογιακές ημέρες για να λάβει τελικά παράταση 60 ημερών, δηλαδή μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018.

Ο ανάδοχος του έργου ανέφερε πως υπήρξαν καθυστερήσεις για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι στο χώρο των εργασιών υπήρχαν στύλοι μέσης τάσης του δικτύου διανομής της Δ.Ε.Η που άργησαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών διαμόρφωσης του τελικού εδάφους του γηπέδου.

Επίσης κατά τη διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης του εδάφους διαπιστώθηκε πως η σύσταση του εδάφους είναι διαφορετική από την προβλεπόμενη, καθώς περιλαμβάνει τμήματα συμπαγούς βράχου τα οποία προκαλούν δυσχέρειες στα σκαπτικά μηχανήματα και τέλος, ύστερα από εντολές της υπηρεσίας έχουν προκύψει κάποιες τροποποιήσεις της μελέτης, όπως αυτές που αφορούν στο κτίριο των αποδυτηρίων, με αποτέλεσμα να ανακύψουν περαιτέρω εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη.

Θυμίζουμε πώς το έργο εκτελείται με δάνειο του Ταμείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ο προυπολογισμός ανέρχεται σε 300 χιλιάδες ευρώ.

 

 

223 views
Top