ΕΠΣΜ: Η υπενθύμιση για τους προπονητές και οι ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με το νέο κανονισμό

Σε ενημέρωση προς τα σωματεία για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης των προπονητών που θα απασχολήσουν τη νεα σεζόν, προχώρησε η ΕΠΣ Μεσσηνίας.

Όσοι προπονητές δεν κατέχουν δελτίο πιστοποίησης, τότε δεν έχουν δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο των σωματείων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ (άρθρο 10 παρ. 2 και 3), όπως αναφέρει η ΕΠΣΜ σε ανακοίνωσή της.

Θυμίζουμε πως από φέτος είναι αυξημένες οι ελάχιστες απαιτήσεις για να καθίσει ένας προπονητής σε πάγκο ομάδας της Α’ κατηγορίας τοπικών πρωταθλημάτων.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό προπονητών της ΕΠΟ, όσοι εργάζονται σε ομάδες Γ’ Εθνικής πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA A’ και όσοι εργάζονται σε πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας, πρέπει να είναι κάτοχοι UEFA B’ τουλάχιστον, αντί για UEFA C που ίσχυε πέρυσι!

Σε ότι αφορά, τις ομάδες των οικείων τοπικών πρωταθλημάτων, ο κανονισμός αναφέρει:

“α) Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες. Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, η ΕΠΣ θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ.

Στον σχετικό πίνακα του κανονισμού αναφέρεται ότι οι προπονητές της Ανώτερης Κατηγορίας, πρέπει να είναι κάτοχοι UEFA B’, τουλάχιστον και ο βοηθός προπονητή πρέπει να διαθέτει δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης προπονητή είναι τα παρακάτω:

1) Αίτηση του σωματείου.

2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.

3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.

6) Καταβολή παραβόλου 75,00 ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ.

7) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Υπενθυμίζεται ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να αντικαθιστά τον προπονητή και να κινείται δίνοντας οδηγίες εντός της τεχνικής περιοχής κατά τη διάρκεια αγώνων όλων των κατηγοριών.

Επίσης Σωματεία που αγωνίζονται στην Β΄ και στη Γ΄ Κατηγορία, έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν προπονητή εφόσον ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία και προσλάβουν διπλωματούχο προπονητή.

 

 

 

 

247 views
Top