Σχολή προπονητών UEFA C στην Καλαμάτα

Την απόφαση λειτουργίας Σχολής προπονητών UEFA C πήρε η ΕΠΣ Μεσσηνίας για το τελευταίο δεκαήμερο του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Το δίπλωμα UEFA C είναι το χαμηλότερο στην τάξη των πιστοποιήσεων και αφορά αναπτυξιακές ηλικίες.

Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από 19/09/2017-28/09/2017 και οι διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) θα είναι τουλάχιστον 76. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί από την ΕΠΟ στα 400 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ της Ένωσης 100 ευρώ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

*Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
*Ιατρική βεβαίωση περί υγείας σπό παθολόγο
*Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
*Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
*Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
*Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους1344 views
Top