Μαύρη Θύελλα: Τι ισχύει για την Γενική Συνέλευση

Στο αμφιθέατρο “Αλέξανδρος Κουμουνδούρος” του Διοικητηρίου Καλαμάτας θα γίνει, το Σάββατο 20 Ιανουαρίου η γενική συνέλευση της Μαύρης Θύελλας για την εκλογή νέας διοίκησης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 6.μ.μ. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν:

• Ενημέρωση – απολογισμός δράσης και διαχείρισης – έγκριση – έκθεση ελεγκτικής επιτροπής – απαλλαγή μελών Δ. Σ. – αρχή σχεδιασμού νέας περιόδου– προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.

• Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία.

Δικαίωμα συμμέτοχης στη Γενική Συνέλευση έχουν σύμφωνα με το καταστατικό τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Καλαμάτας.

Όσα μέλη του σωματείου επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, θα μπορούν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα της συνέλευσης, έπειτα από επικοινωνία σε ώρες γραφείου με τον ταμία της ομάδας κ. Κάτσιο Ιγνάτιο (6974581316) ή τον υπεύθυνο γραφείου κ. Παπαδόπουλο Στυλιανό (6983720209), καθώς επίσης και την ημέρα της συνέλευσης έως της ενάρξεως των αρχαιρεσιών στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος».

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα και στο ίδιο χώρο στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και από ώρα 7.00 μ.μ. έως 9.00 μ.μ.

Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα εκλεγεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τρεις αναπληρωματικούς και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, με διετή θητεία.

Εάν και εφόσον δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου και οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια μέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας.

Υποψήφιοι Σύμβουλοι μπορεί να είναι τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, τα οποία μετέχουν στις εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων υποβάλλονται προς το Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ αρμόδιοι για την παραλαβή τους είναι κ. Παπαδόπουλος Στυλιανός (6983720209) έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία.

Το Δ.Σ. θα συνεδριάσει πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα ανακηρυχτούν τα υποψήφια μέλη και θα αναρτηθεί κατάλογος υποψηφίων στον πίνακα Ανακοινώσεων στα γραφεία του Σωματείου, Μαυρομιχάλη 93, Γήπεδο Μεσσηνιακού, και στην αίθουσα «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», την προηγουμένη ημέρα.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους, ενώ θα εκλεγούν επτά (7) Διοικητικοί Σύμβουλοι και τρεις (3) αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά θα καθοριστεί με κλήρωση.


605 views
Top