ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Στις 22 του μήνα η ΓΣ της Καλαμάτας- Όλες οι λεπτομέρειες για την διαδικασία

Οι πληροφορίες που ήθελαν τη Γενική Συνέλευση της Καλαμάτας να γίνεται την Τετάρτη 22 Ιουνίου καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε και επίσημα τη τέλεση της ΓΣ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία στο αμφιθέατρο "Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, όπου και θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για την επόμενη διετία. Η συνέλευση θα γίνει " στις 6 μμ με την ανακοίνωση να αναφέρει μεταξύ άλλων…

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Π.Σ. Η Καλαμάτα»

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Π.Σ. Η Καλαμάτα» και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Ενημέρωση – απολογισμός δράσης και διαχείρισης - έγκριση – έκθεση ελεγκτικής επιτροπής – απαλλαγή μελών Δ.Σ. - αρχή σχεδιασμού νέας περιόδου - προτάσεις και τοποθετήσεις μελών

• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

• Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί τη Τετάρτη στις 22 Ιουνίου 2016 και από ώρα 18:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος στο Διοικητήριο στην Καλαμάτα, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών της θα διεξαχθούν και εκλογές του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν σύμφωνα με το Καταστατικό τα ταμειακώς εντάξει μέλη του αθλητικού Σωματείου.

Όσα μέλη του σωματείου επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους έναντι του Σωματείου, θα μπορούν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα της συνέλευσης μετά από επικοινωνία σε ώρες γραφείου με τους Υπεύθυνους Επικοινωνίας κ. Χρήστο Λουκά (6944916026), ή τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Ράλλη (6977381581), καθώς επίσης και την ημέρα της Συνέλευσης έως της ενάρξεως των αρχαιρεσιών στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος.

 Οι εκλογές θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα και στο ίδιο χώρο στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και από ώρα 19:00 μ.μ. έως 21:00 μμ, η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα εκλεγεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τρεις αναπληρωματικούς και Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, με διετή θητεία.

Εάν και εφόσον δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου και οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας.

Υποψήφιοι Σύμβουλοι μπορεί να είναι τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, τα οποία μετέχουν στις εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων υποβάλλονται προς το Δ.Σ., τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ αρμόδιοι για την παραλαβή τους είναι ο κος Χρήστος Λουκάς (6944916026), μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Το Δ.Σ. θα συνεδριάσει πριν την Γενική Συνέλευση, θα ανακηρυχτούν τα υποψήφια μέλη και θα αναρτηθεί κατάλογος υποψήφιων στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα γραφεία του Σωματείου και στην Αίθουσα «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος» την προηγούμενη ημέρα.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους ενώ θα εκλεγούν επτά (7) Διοικητικοί Σύμβουλοι και τρεις (3) αναπληρωματικοί ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά θα καθοριστεί με κλήρωση.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΑΡΡΟΣ και ΦΩΝΗ στη Καλαμάτα.

Καλαμάτα, 10-6-2016 "

882 views
Top