Η γενική προκήρυξη της ΕΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Aνακοινώθηκε από την ΕΟΚ η Γενική προκήρυξη των πρωταθλημάτων της επόμενης αγωνιστικής περιόδου κατά την οποία ο Αρκαδικός θα λάβει μέρος στην Α2 Ανδρών, η Καλαμάτα στη Γ εθνική ανδρών ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ανόδου μιας ομάδας από την ένωση στην Α2 γυναικών.

Όσοι επιθυμούν να διαβάσουν τη προκήρυξη, που περιλαμβάνει ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των αγώνων και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, μπορούν να το κάνουν μέσω του link της ΕΟΚ για το pdf αρχείο ή διαβάζοντας παρακάτωΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

ΑΡΘΡΟ 1°: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Ε.Ο.Κ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, θα διοργανώσει και
θα τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα, τα οποία και προκηρύσσει, που θα
διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος
Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της, των Κανονισμών της, καθώς και των
Κανονισμών Παιδιάς :
α) Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 17/09/2016 - 31/05/2017.
β) Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 18/09/2016 - 31/05/2017.
γ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 08/10/2016 - 15/06/2017.
δ) Πρωτάθλημα Β' Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών:
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 02/10/2016 - 31/05/2017.
ε) Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών:
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 09/10/2016 - 31/05/2017.
στ) Πρωτάθλημα ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 16/10/2016 - 31/05/2017.
ζ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας  Γυναικών :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 16/10/2016 - 31/05/2017.
η) Πανελλήνιο   Πρωτάθλημα Εφήβων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης
Φάσης (Προκριματικών) 08 - 12/04/2017 & Τελικών 19 - 23/04/2017.
θ) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης
Φάσης (Προκριματικών) 08 - 12/04/2017 & Τελικών 19 - 23/04/2017.
ι)  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα Παίδων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης
Φάσης (Προκριματικών) 19 - 23/04/2017 & Τελικών 21 - 25/06/2017.
ια) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης
Φάσης (Προκριματικών) 19 - 23/04/2017 & Τελικών 21 - 25/06/2017.

Οι παραπάνω ημερομηνίες των προκριματικών και τελικών αγώνων των
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Παίδων και Κορασίδων, Εφήβων και Νεανίδων
πιθανόν να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων
και των σχολικών εξετάσεων.

Στις τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Εφήβων, Παίδων,
Νεανίδων και Κορασίδων θα πάρουν μέρος έξι (6) Σωματεία και συγκεκριμένα;
Α) Ο νικητής των αγώνων πρόκρισης μεταξύ των Πρωταθλητών ΕΚΑΣΑΜΑΘ,
ΕΚΑΣΧ, ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΚΑΣΔΥΜ και ΕΣΚΑΘ.
Β) Ο νικητής των αγώνων πρόκρισης μεταξύ των Πρωταθλητών ΕΣΚΑΗ,
ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚΑΚ και ΕΣΚΑΒΔΕ.
Γ) Ο νικητής των αγώνων πρόκρισης μεταξύ των Πρωταθλητών ΕΣΚΑΣΕ,
ΕΚΑΣΚ, ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΤΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ και Νικητής των Τοπικών Επιτροπών
ΣΑΐνίΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ.
Οι πρωταθλητές της ΤΕ ΧΙΟΥ, ΤΕ ΣΑΜΟΥ και ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ θα αγωνισθούν
μεταξύ τους και ο νικητής θα συμμετάσχει στον Γ Όμιλο για την πρόκριση στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Δ) Ο πρωταθλητής ΕΣΚΑ
Ε) Ο πρωταθλητής ΕΚΑΣΟ και
ΣΤ) Ο πρωταθλητής ΕΣΚΑΝΑ.
Η πρώτη φάση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων διοργανώνεται από τις
Αθλητικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές και η δεύτερη και τρίτη φάση από την
Ε.Ο.Κ.
ιβ) Ειδικό Πρωτάθλημα για την άνοδο στην Γ' Εθνική Κατηγορία Ανδρών
(2°'' Όμιλος Νότου) : Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 21 - 25/06/2017.
Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος οι πρώτοι νικητές των
Πρωταθλημάτων Α' Κατηγορίας των Τοπικών Επιτροπών Λέσβου, Χίου, Σάμου,
Δωδεκανήσου και της Ένωσης Κυκλάδων.
ιγ) Ειδικό Πρωτάθλημα για την άνοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία
Γ υναικών:
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 21 - 25/06/2017.
Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος εις μεν τον Όμιλο
Νότου 01 πρώτοι νικητές των Πρωταθλημάτων Α'  Κατηγορίας Γυναικών
ΕΣΚΑΗ, ΕΚΑΣΚ, ΕΣΚΑΣΕ, ΕΣΚΑΚ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΤΕ
ΛΕΣΒΟΥ, ΤΕ ΧΙΟΥ, ΤΕ ΣΑΜΟΥ και ΤΕ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ, εις δε τον Ομιλο Βορρά οι
πρώτοι νικητές των Πρωταθλημάτων Α' Κατηγορίας Γυναικών ΕΚΑΣΑΜΑΟ,
ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΚΑΣΔΥΜ, ΕΣΚΑΟ, ΕΣΚΑΒΔΕ και ΕΚΑΣΧ.

Σημειώνεται, ότι οι Πρωταθλητές ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣΟ ανέρχονται
απευθείας στην Α2' Εθν. Κατηγορία και εντάσσονται στους ομίλους της, όπου
λόγω έδρας ανήκουν.
Τα υπόλοιπα Πρωταθλήματα (Τοπικά) προκηρύσσονται, διοργανώνονται
και διεξάγονται με μέριμνα και ευθύνη των οικείων Ενώσεων και Τοπικών
Επιτροπών, οι οποίες πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά το Καταστατικό, τους
Κανονισμούς και τη Γενική Προκήρυξη της Ε.Ο.Κ., καθώς και τις διατάξεις των
Ειδικών Προκηρύξεών της, όπου αυτές είναι απαραίτητο να τηρούνται (π.χ.
ηλικίες Πρωταθλημάτων Εφήβων - Νεανίδων κ.λ.π., άνοδος - υποβιβασμός
ομάδων κ.λ.π.). Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η αποστολή και
έγκριση ή μη, από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., όλων των Προκηρύξεων των οικείων
Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών.
Η μη τήρηση των άνω υποχρεώσεων καθιστά άκυρες αυτοδικαίως όλες
τις μη κοινοποιηθείσες και μη εγκριθείσες από το Δ.Σ. της ΕΟΚ Προκηρύξεις και
ως εκ τούτου και τα Πρωταθλήματα που διεξήχθησαν, με άμεση δυσμενή
συνέπεια τη μη συμμετοχή Πρωταθλητού, από Πρωτάθλημα που διεξήχθη
άκυρα, σε τελική φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος (π.χ. Εφηβικού, Νεανίδων
κ.λ.π.).

Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές πρέπει απαραίτητα να
τελειώσουν τα Πρωταθλήματα Α' Κατηγορίας Ανδρών (όπου απαιτείται),
Α' Κατηγορίας Γυναικών (όπου απαιτείται), Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων
και Κορασίδων το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη των
αντιστοίχων Πρωταθλημάτων (Πρόκρισης ή Πανελληνίων).
Εφιστάται η προσοχή των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών στην
τήρηση των παραπάνω προθεσμιών, για την περάτωση των Πρωταθλημάτων
τους, γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι Πρωταθλητές τους θα αποκλείονται από
τα αντίστοιχα Πρωταθλήματα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δεν θα γίνεται δεκτή για συμμετοχή στα παραπάνω
Πρωταθλήματα (Ειδικά ανόδου στη Γ' Εθν. Ανδρών - Α2 Εθν. Γυναικών και
Πανελλήνια) ομάδα που θα προέρχεται από Πρωτάθλημα, στο οποίο πήραν
μέρος λιγότερα από τέσσερα (4) Σωυατεία.
Οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές υποχρεούνται να στέλνουν
στην ΕΟΚ την τελική κατάταξη των αντιστοίχων Πρωταθλημάτων τους.
Όπως επίσης την επιβεβαίωση, σχετικά με τα Σωματεία των Εθνικών
Κατηγοριών, ότι συμμετέχουν με τμήματα παίδων, εφήβων, κορασίδων
και νεανίδων στα αντίστοιχα Πρωταθλήματα των Ενώσεων και Τοπικών
Επιτροπών.
Η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να υπαγάγει μεμονωμένα Σωματεία
γειτονικών περιφερειών, σε Πρωτάθλημα που διοργανώνει Ένωση ή Τοπική
Επιτροπή.
Τα ακριβή χρονικά όρια τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω
Πρωταθλήματα, καθώς και οτιδήποτε αφορά στην διοργάνωσή τους, θα
καθοριστούν με τις Ειδικές Προκηρύξεις, που θα εκδοθούν έγκαιρα (από την
ΕΟΚ ή τις Ενώσεις ή τις Τοπικές Επιτροπές).

ΑΡΘΡΟ 2° : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Στους  αγώνες  Πρωταθλημάτων  και  Κυπέλλου  Ελλάδας  θα
χρησιμοποιηθούν   υποχρεωτικά   δερμάτινες   μπάλες   Spalding,   μη
εφαρμοζόμενης της παρ. 5 του άρθρου 37 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Ειδικά στα Πρωταθλήματα Γυναικών και το Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών
θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά οι μπάλες size - 6.
Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την
φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των Αθλητών-
Αθλητριών της με έξι (6), τουλάχιστον, μπάλες Spalding, όμοιες με αυτή που
θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 3°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων
καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΟΚ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των Σωματείων στα Εθνικά
Πρωταθλήματα και το Κύπελλο Ελλάδας, είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με
τους Κανονισμούς της Ε.O.K.. Καθώς επίσης είναι υποχρεωτική και η
παρουσία Ιατρού στους αγώνες.
Η διάταξη αυτή δεν αφορά τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τα Ειδικά
Πρωταθλήματα Ανόδου Ανδρών και Γυναικών

Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών
Κατηγοριών    Ανδρών πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στα
Πρωταθλήματα Παίδων ή Εφήβων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται
ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο
οποίο συμμετέχουν.
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα  Πρωταθλήματα Εθνικών
Κατηγοριών Γυναικών πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν σε ένα από τα
Πρωταθλήματα Κορασίδων ή Νεανίδων.   Σε αντίθετη περίπτωση, θα
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό
Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.
Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών και
αθλητριών να χρησιμοποιούν τους αριθμούς από 4 μέχρι και το 19
αυστηρά και στο πάνω δεξί μέρος της φανέλας να υπάρχει το σήμα της
Ομοσπονδίας. Η σύνθεση της ομάδας αποτελείται από 19 άτομα (14
θέσεις στην περιοχή του πάγκου διαθέσιμες για τα μέλη της ομάδας τα
οποία αποτελούνται από τους αναπληρωματικούς -ές παίκτες -τριες και
το staff της ομάδας). Η γηπεδούχος ομάδα εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμη
εμφάνιση (προτιμάτε άσπρη) και κάθεται αριστερά της Γραμματείας και η
φιλοξενούμενη ομάδα με σκουρόχρωμη εμφάνιση και κάθεται δεξιά της
Γραμματείας. Στην παρουσίαση των ομάδων, όπου γίνεται, θα πρέπει οι
αθλητές -τριες να είναι ντυμένοι -ες το ίδιο (με εμφανίσεις ή warm up κλπ).
Στις εμφανίσεις επιτρέπονται, όπως ορίζει και ο κανονισμός της
FIBA, τρεις (3) διαφημίσεις, δύο (2) στην φανέλα εμπρός και πίσω και μία
(1) στο σορτς εμπρός και δεξί πόδι. Σε περίπτωση παράβασης του
ανωτέρω επιβάλλονται οι παρακάτω πειθαρχικές ποινές:
α)  στην πρώτη παράβαση επιβάλλεται η ποινή της αυστηρής
επίπληξης.
β) σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης
ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος όπου
συμμετέχει την αγωνιστική περίοδο 2016 - 2017.
Για τα  Τοπικά Πρωταθλήματα Ανδρών & Γυναικών  αποφασίζουν
ανάλογα οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 4°: Α0ΛΗΤΕΣ-Α0ΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι Αθλητές - Αθλήτριες που
πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του Άρθρου 36
των Κανονισμών της Ε.0.1<..
Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 Αθλητές -
Αθλήτριες.
Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών που
διοργανώνουν η Ε.Ο.Κ., οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές.
Στο Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών δικαίωμα
συμμετοχής έχει ένας (1) αθλητής που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή
Ζώνη της FIBA (κοινοτικός). Στα Πρωταθλήματα της Β' και Γ' Εθνικής
Κατηγορίας Ανδρών σε περίπτωση που δηλώνεται δωδεκάδα (12) στο
φύλλο αγώνα, υποχρεωτικά οι δύο (2) αθλητές θα είναι κάτω των είκοσι
(20) ετών δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1996 και νεότεροι.
Στο Πρωτάθλημα της ΑΙ Εθνικής κατηγορίας γυναικών δικαίωμα
συμμετοχής έχουν δύο (2) Αθλήτριες μη Ελληνίδες, που δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα. Στο Πρωτάθλημα της Α2
Εθνικής κατηγορίας γυναικών σε περίπτωση που δηλώνεται δωδεκάδα
(12) στο φύλλο αγώνα, υποχρεωτικά οι δύο (2) αθλήτριες θα είναι κάτω
των εικοσιένα (21) ετών, δηλαδή γεννηθείσες το έτος 1995 και νεότερες.
Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη το παράπτωμα
χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική συμμετοχή αθλητή» με όποιες
κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός της ΕΟΙ<.
Σας γνωρίζουμε ότι στο περιορισμό των αλλοδαπών Καλαθοσφαιριστών
- στριών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα των Εθνικών
κατηγοριών (Β', Γ ανδρών και Α2 γυναικών), δεν συμπεριλαμβάνονται οι
αλλοδαποί Καλαθοσφαιριστές, το δελτίο των οποίων έχει εκδοθεί πριν το 15°
έτος της ηλικίας τους.
Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται μόνο αθλητές - τριες
των Σωματείων των οποίων το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί για
πρώτη φορά στο ίδιο Σωματείο και οι αθλητές -τριες εξακολουθούν να
αγωνίζονται στο εν λόγω Σωματείο.
β) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, δικαιούνται να πάρουν μέρος οι
γεννημένοι τα έτη 1999, 2000 και τέσσερις (4) αθλητές του 2001 και νεότεροι.
γ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές
που γεννήθηκαν το έτος 2001 και νεότεροι.
δ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος
Αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 1999, 2000 και τέσσερις (4) αθλήτριες του
2001 και νεότερες.
ε) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος
Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2001 και νεότερες.
Τα αναφερόμενα στις παραγράφους β, γ, δ και ε θα ισχύσουν τόσο στα
Τοπικά Πρωταθλήματα, όσο και στις προκριματικές και τελικές φάσεις των
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.
Η χρησιμοποίηση κορασίδων και παίδων στα Πρωταθλήματα Νεανίδων
και Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.Ο.Κ. για την  σύγχρονη
διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων.
Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και υόνον
δώδεκα (12) Αθλητές - Αθλήτριες, που θα αναγράφονται σε ονομαστική
κατάσταση η οποία θα κατατίθεται, πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα
κάθε φάσης, στην γραμματεία των αγώνων, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης
Αθλητή ή Αθλήτριας, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κατά την διάρκεια της
διοργάνωσης. Η αντικατάσταση Αθλητών - Αθλητριών επιτρέπεται μόνο από
την προκριματική φάση στην τελική.

Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των Διοικήσεων των Ενώσεων και των
Τοπικών Επιτροπών ότι οι ηλικίες που αναφέρονται παραπάνω είναι
δεσμευτικές και πρέπει να συμμορφωθούν προς τις άνω διατάξεις, προκειμένου,
σε αντίθετη περίπτωση να αποφευχθούν οι εκ των Κανονισμών και της
παρούσης επιβαλλόμενες δυσμενείς για τα Σωματεία συνέπειες και κυρώσεις,
μεταξύ των οποίων και η μη συμμετοχή των Πρωταθλητών, μη
συμμορφωθείσης Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής στους αγώνες του οικείου
Πανελληνίου Πρωταθλήματος (π.χ. Εφηβικού - Νεανίδων κλπ.).


ΑΡΘΡΟ 5° : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α0ΛΗΤΩΝ-Α0ΛΗΤΡΙΩΝ

Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών-Αθλητριών, αναφέρεται
στο Άρθρο 41 των Κανονισμών της ΕΟΚ, ττλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων
Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς
ενός έτους).

ΑΡΘΡΟ 6° : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Αρθρο 47 των
κανονισμών της ΕΟΚ (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα -
συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με
λιγότερους-ες των δύο (2) παικτών-τριών / άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς - και Ο
βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

Β) ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 3γ και παρ. 4.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας :
α) Αν 01 ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι
βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες - ήττες - μηδενισμοί).
Αν 01 ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο
συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων
(goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν 01 ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε
καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι
ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση το πίνακα αυτό
γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις
ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής
πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο
συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που
συμμετείχαν.
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των
παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε
αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε
επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΕΧΘΗΚΕ.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Αρθρο 47 - παρ. 2η (όπως αυτή
τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που
υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από
την συνέχεια του Πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη πριν από την συμπλήρωση
του Α' Γύρου του οικείου Πρωταθλήματος δεν λαμβάνονται υπόψη στην
διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Αντιθέτως εφόσον
η αποχώρηση συντελεσθεί κατά την διάρκεια του Β' Γύρου τα αποτελέσματα των
αγώνων του πρώτου Γύρου παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη
διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα
ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν να
αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες τηρουμένης της
κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι
παραβάσεις.


ΑΡΘΡΟ 7°   ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΚΡΙΤΕΣ-ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι Διαιτητές, Κριτές και Κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την ΚΕΔ της
ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 8° : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ

α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής
Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α' και Β' βαθμό από τα προβλεπόμενα
στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Οργανα .
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος
της Ε.Ο.Κ. ή τον Αθλητικό Δικαστή, ανάλογα.
Οι αποφάσεις της παραγράφου β' προσβάλλονται με προσφυγή, ενώπιον του
Α.Σ.Ε.Α.Δ.

ΓΕΝΙΚΑ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους
Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ..
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των Κανονισμών μέχρι την
έναρξη των Πρωταθλημάτων, θα ισχύσουν σε αυτά, εφόσον κοινοποιηθούν 48
ώρες πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων στα δικαιούμενα συμμετοχής
Σωματεία.
Η παρούσα Γενική Προκήρυξη πρέπει να κοινοποιηθεί, με μέριμνα των
Διοικήσεων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, προς όλα τα Σωματεία
της δύναμής τους.

1075 views
Ετικέτες
Top