Τα Χριστούγεννα έτοιμο το γήπεδο Λεϊκων “Ιωάννη Κάρτσωνα”

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες στον οικίσκο του υπό κατασκευή γηπέδου Λαιΐκων, στον οποίο θα στεγασθούν τα αποδυτήρια και οι χώροι υγιεινής.

Πέραν αυτού, κατασκευάστηκαν τοίχοι αντιστήριξης στην κατάντη πλευρά του γηπέδου, για το οποίο οι χωματουργικές εργασίες συνεχίζονται.

Επισημαίνεται ότι νότια του ποδοσφαιρικού γηπέδου θα κατασκευασθεί και γήπεδο μπάσκετ, για την εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών της περιοχής.
Εκτιμάται ότι το αθλητικό κέντρο θα δοθεί σε χρήση περί τα Χριστούγεννα. Αυτό θα λάβει την ονομασία «Ιωάννης Κάρτσωνας», διότι ο χώρος αποτελεί ιδιοκτησία της οικογένειας Κάρτσωνα και έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο.

Να υπενθυμίσουμε ότι, το έργο έχει προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενώ περιλαμβάνει ποδοσφαιρικό γήπεδο και όλους τους αναγκαίους χώρους υποστήριξης των αθλούμενων (πάρκινγκ, αποδυτήρια, λουτρά κλπ).

 

419 views
Top