Καλεί σε Γενική Συνέλευση η ΕΠΣ Μεσσηνίας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΣ Μεσσηνίας, καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα Σωματεία της, στις 24.02.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο  Αθλητικό Κέντρο της Ένωσης στον Κορδία.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια  ημέρα , ώρα 19.00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Διορισμός τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών

Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων-έλεγχος απαρτίας

Έκθεση διοικητικού απολογισμού

Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού

Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού

Έγκριση Προϋπολογισμού επόμενου έτους

Επικύρωση εγγραφής-διαγραφής μελών της Ένωσης

242 views
Top