Αλλαγές από την ΕΠΟ και... μείωση των αλλοδαπών παικτών

Το τμήμα Μητρώου Δελτίων της ΕΠΟ προχώρησε στην αλλαγή του πεδίου της εθνικότητας για τους ήδη εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές, που ήταν καταχωρημένοι στα μητρώα της Ομοσπονδίας με την ένδειξη "ομογενής", μετατρέποντας την σε "αλλοδαπός/ κοινοτικός" κατά περίπτωση.

Κατόπιν τούτου, κι επειδή με την ως άνω αλλαγή πολλές ομάδες διατηρούν στη δύναμή τους άνω των πέντε (5) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών άνω των 18 ετών κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 4 εδ.β παράρτημα Β του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, τα σωματεία καλούνται να προβούν στην αποδέσμευση των υπεράριθμων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών υποβάλλοντας αίτηση στην Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών (δυνάμει του αάρθρου 1 παρ. 4 εδ β Παράρτημα Β του Κανονισμού) μέχρι την 31.05.2016.

538 views
Ετικέτες
Top