Δημοπράτηση αθλητικών έργων από το Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας προέβη σε δημοπρατήσεις, σχετικά με την κατασκευή 6 μεγάλων έργων και τον Αύγουστο θα αρχίσουν οι σχετικές εργασίες.

Ο Δήμαρχος, με δηλώσεις του, ζήτησε την κατανόηση των πολιτών και των επισκεπτών, τονίζοντας πως θα καταβληθεί προσπάθεια για τη μικρότερη δυνατή όχληση, όσον αφορά σε έργα που ο Δήμος Καλαμάτας έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει λόγω άριστης πιστοληπτικής ικανότητας, με δάνειο που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ανάμεσα στα έργα που θα εκτελεσθούν εντάσσονται και κάποια με αθλητικό ενδιαφέρον όπως είναι η κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση Παλιάμπελα, η εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου πρώην Σφαγείων και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων αλλά και η δημιουργία γηπέδου στα Λαίικα, όπου έχουν παραχωρήσει χώρο τα αδέλφια Κάρτσωνα.

266 views
Top