Διεκρίνηση σχετικά με ποδοσφαιριστές που κατείχαν προσωρινά δελτία

Μετά από σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Ιδιότητας Μεταγραφών της Ε.Π.Ο διευκρινίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές με "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ" που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν την εγγραφή τους σε Σωματείο, θα πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ με όλα τα δικαιολογητικά της μεταβολής αυτής, όπως καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και εγκυκλίους της Ε.Π.Ο.

449 views
Top