9 θέσεις για καθηγητές Φυσικής Αγωγής

19 θέσεις για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ανοίγουν στην Μεσσηνία μετά από ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. στο πλαίσιο της κατανομής θέσεων
για την πρόσληψη 1534 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο,με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015-16, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής.
Συγκεκριμένα, οι θέσεις που έχουν ανοίξει έχουν ως εξής:
117 Πελοποννήσου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7
118 Πελοποννήσου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 4
119 Πελοποννήσου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 8
Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με
το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία
καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του
Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, Υ.Π.26869/1-10-2013 (ΦΕΚ2527/Β/8-10-2013).

297 views
Top