Προχωρούν οι εργασίες στο Πολυκλαδικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργολαβία επισκευής του κλειστού γυμναστηρίου του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου που περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες : ανακατασκευή μονώσεων, κατασκευή περίφραξης, καθαιρέσεις και αποκατάσταση όψεων, κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο εσωτερικό του κτηρίου, γενικές επισκευές (φρεάτια, σχάρες) του περιβάλλοντος χώρου, επισκευή χώρων υγιεινής, γενικός χρωματισμός κτηρίου και επισκευή αντικεραυνικής προστασίας.

Η αλήθεια είναι πως βάση αρχικού πλάνου και υπολογισμών θα έπρεπε να πλησιάζουν ή να έχουν ολοκληρωθεί ωστόσο για διαφόρους λόγους προέκυψε μια μικρή στασιμότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η διαχείριση της αθλητικής αίθουσας του Πολυκλαδικού θα ανατεθεί στον Αθλητικό Οργανισμό του για την απογευματινή και βραδινή λειτουργία της.

426 views
Top