Οι προτάσεις του Γιώργου Μακρή για την άρση του διοικητικού αδιεξόδου στον ΟΑΚ

Τις προτάσεις του για την, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, άρση του διοικητικού αδιεξόδου στην οποία έχει περιέλθει ο Όμιλος κατέθεσε το μέλος του ΟΑΚ και γιός του παλαιού προέδρου Κώστα Μακρή, Γιώργος Μακρής, με ανακοίνωσή στην προσωπική του σελίδα στο facebook.

Zητά να γίνει λογιστικός έλεγχος από «ανεξάρτητους» λογιστές, εκκαθάριση του μητρώου μελών και νέα γενική συνέλευση που θα κινηθεί σε πλαίσια νομιμότητας και όχι «παρατυπιών», δείχνοντας ότι στον Όμιλο υπάρχουν παθογένειες οι οποίες έχουν τον έχουν φέρει σε μονοπάτια απαξίωσης. Αναλυτικά…

«Προς τα αξιότιμα Μέλη του Ο.Α.Κ.

3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ο.Α.Κ.)

Το διοικητικό αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί ο ΟΑΚ μετά την ΓΣ και τις αρχαιρεσίες της 21/2/2016 (που διεξήχθησαν κατά παράβαση του συνόλου σχεδόν των διατάξεων του Καταστατικού και του αθλητικού νόμου 2725/1999), με αποκλειστική ευθύνη ορισμένων έκπτωτων μελών του Σωματείου που αποφάσισαν (παρά την έλλειψη απαρτίας κατά το νόμο) να διαχειρίζονται τις υποθέσεις του, κατά την τελευταία τουλάχιστον 2ετια και παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις που τους απεύθυνα (όπως ήδη έπραξα και προς τα μέλη του νέου ΔΣ τόσο προφορικά, όσο και δια γραπτού υπομνήματος), μπορούν να αρθούν πλέον μόνο ως εξής:

Είτε με την προσφυγή εκ νέου σε έκτακτη ΓΣ προς θέση όλων των έκτακτων και μείζονος σημασίας θεμάτων για την λήψη συλλογικών αποφάσεων και τη νομότυπη συνέχεια του Σωματείου, είτε με την συγκρότηση Προσωρινής Διοίκησης η Διοικούσας Επιτροπής (βραχείας διαρκείας πχ 30 ημερών) Ειδικού Σκοπού από τα μέλη του παρόντος Συμβουλίου (με επικεφαλής τον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο στις τελευταίες εκλογές για εύλογους λόγους) και με μόνα καθήκοντα / αρμοδιότητες:

1ον) Την διενέργεια ενδελεχούς λογιστικού ελέγχου από ανεξάρτητους λογιστές στα οικονομικά στοιχεία του Σωματείου για κάθε ένα οικονομικό έτος, τουλάχιστον, κατά το οποίο δεν συντάχθηκε Οικονομικός Απολογισμός / Ισολογισμός/ Προϋπολογισμός, όπως απαιτεί ο Νόμος, από τα προηγούμενα ΔΣ του Σωματείου (πχ δεδομένα για τα 2 έτη 2014&2015) ή δεν συγκλήθηκε και δεν διεξήχθη καν η Γενική Συνέλευση (πχ δεδομένα το έτος 2014), με κύριο γνώμονα να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του Συλλόγου και να γνωρίζουν τα μέλη του Συλλόγου και του επόμενου ΔΣ την ακριβή οικονομική κατάσταση του Νομικού Προσώπου του Σωματείου

2ον) Την εκκαθάριση του μητρώου μελών του Σωματείου, ώστε να διαγραφούν από τακτικά μέλη άτομα που έχουν σχέση οικονομικής εξάρτησης (παροχής-αντιπαροχής) με τον Σύλλογο (πχ σύμβαση μαθητείας η εργασίας), τα οποία, ως αποδείχθηκε, χειραγωγούμενα, δυστυχώς, από συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα εντός του Συλλόγου, συμμετείχαν στις πρόσφατες εκλογές ως εκλογείς η ακόμα και υποψήφιοι, κατά παράβαση του Καταστατικού του Συλλόγου και του Αθλητικού Νόμου (γεγονός που εκτός από την ακυρότητα της εκλογικής διαδικασίας, θίγει και φορολογικά όπως και ταμειακά θέματα του Συλλόγου)

3ον) Την πρόσκληση νέας ΓΣ στην συνέχεια με σκοπό να τεθούν, με την αναγκαία ειλικρίνεια και εντιμότητα, όλα τα θέματα και ιδίως τα οικονομικά του Συλλόγου προς εξέταση (αλλά και κρίσιμα επίσης όπως πχ το ιδιοκτησιακό στις εγκαταστάσεις του Κορδία και η αναζήτησή λύσης), όπως και να διενεργηθούν εκ νέου νομότυπα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ, με βάση το μητρώο των τακτικών μελών του Σωματείου.

Το θέμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού αν δεν δοθούν οι αναγκαίες λύσεις, τότε και τα μέλη του νέου ΔΣ (όπως δηλ και τα προγενέστερα των ετών 2014-2015), εφόσον συγκροτηθεί σε σώμα και αναλάβει διοίκηση, θα συνεχίσουν, χωρίς καταστατική και χωρίς εν γενεί νομιμοποίηση, να διαχειρίζονται με ατομική τους πρωτοβουλία τις υποθέσεις του Συλλόγου και την περιούσια του, δίχως ευθύνη του νομικού προσώπου του Συλλόγου μας, αλλά με ατομική τους ευθύνη έναντι του Σωματείου και των τρίτων (δημοσίου και ιδιωτών) για κάθε διαχειριστική (οικονομική και μη) πράξη τους, λαμβανομένου υπόψη επίσης και ότι τα μέλη των παλαιοτέρων πρόσφατων διοικήσεων (2014-2015) δεν έχουν τύχει της απαιτούμενης εκ του νόμου απαλλαγής των ευθυνών τους από τις ΓΣ.

Σημειώνω ότι αν και για τα στελέχη ενός αθλητικού σωματείου δεν συγχωρείται άγνοια του αθλητικού νόμου που διέπει την λειτουργία τους ή πολύ περισσότερο άγνοια του Καταστατικού του Συλλόγου, εντούτοις έχω επισημάνει και δημοσιοποιήσει εγγράφως και λεπτομερώς τα ανωτέρω προς τα μέλη του παλαιού και νέου ΔΣ, προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης ή παρανόησης, έχοντας θέσει υπό επιφύλαξη και υπό την αίρεση της ενεργοποίησης των νόμιμων λύσεων που παρέχει το Καταστατικό του Σωματείου, την συμμετοχή μου στο νέο ΔΣ του Συλλόγου μας από οποιαδήποτε θέση.

Είναι σαφές ότι μόνο υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα μπορέσει εκ νέου ο Σύλλογος μας να ανακτήσει την σωματειακή του υπόσταση, να αποκαταστήσει την πληγωμένη του φήμη και τον κοινωνικό ρόλο που διαδραμάτιζε στο παρελθόν, αφού η συγκάλυψη και η ανάδοχη ευθυνών δεν μπορεί παρά μόνο να διαιωνίζει μια προβληματική κατάσταση προς όφελος ολίγων ενδεχομένως, αλλά πάντως σε βάρος του συμφέροντος του Σωματείου μας και των μελών του. Θα επανέλθω σύντομα με τα κρίσιμα θέματα, οικονομικής φύσεως και μη, τα οποία και θα πρέπει το επόμενο ΔΣ του Ομίλου να διαχειριστεί και που επιβάλλουν να διαθέτει πλήρη νομιμοποίηση.

Με εκτίμηση, Γεώργιος Κ. Μακρής Δικηγόρος, Μέλος Σωματείου ΟΑΚ»

254 views
Top